Здравейте! Нашият сайт използва бисквитки за статистически цели, анализ на трафика на сайта, маркетингов анализ и за подобряване на потребителското преживяване.

Открийте повече

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА НА BONDUELLE „Mини Bonduelle Giveaway“

ПЕРИОДЪТ: 13.12.2021 г. ДО 19.12.2021 г.

С участието си в Играта, Участниците приемат условията на Официалните правила на Играта, посочени по-долу.

 

Част 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Играта на Bonduelle "Mини Bonduelle Giveaway" се организира от името на „Бондюел Сентръл Юръп КФТ“, със съдействието на "Денцу България" ООД, ЕИК: 201736904 с адрес: София, п.к. 1404, бул. „България“ № 69, ет. 3 като администратор на официалната страница в Instagram на Бондюел България - https://www.instagram.com/bonduelle.bg/ за периода от 13.12.2021 г.  до 19.12.2021 г., и по-нататък наричан Администратор или Организатор на Играта.

1.2. В Играта „Mini Bonduelle Giveaway“ Организаторът е отговорен да се свърже с печелившите в съответствие с условията и общите правила, посочени по-долу и със съгласието на участниците в Играта по силата на написаното в Част 4 от тези Правила .

 

Част 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Играта „Mini Bonduelle Giveaway“, наричана по-долу Играта, са длъжни да спазват условията на Правилата на играта, описани по-долу, наречени „Официални правила“.

2.2. Официалните правила са публикувани и достъпни на официалната интернет страница на Bonduelle www.bonduelle.bg и ще бъдат достъпни за цялото времетраене на Играта.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Играта, като промените влизат в сила след публикуването им на официалния сайт на Bonduelle www.bonduelle.bg.

2.3.1. Организаторът си запазва правото да прекрати Играта по всяко време, особено в случаи на непреодолима сила или злоупотреба с Играта, включително всякакъв вид опити за манипулиране и/или друга измама от страна на някой от участниците или друго лице.

2.4. С участието си в Играта участниците са обвързани с настоящите Официални правила на Играта и се съгласяват да спазват правилата и условията на Играта.

2.5. Всички участници, които се опитват да нарушат или са нарушили Правилата на Играта чрез прилагане на техники и/или технологии, които променят механизма на Играта, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

 

Част 3. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

3.1. Играта е отворена за всяко пълнолетно лице, пребиваващо в Република България, което е приело Официалните правила на Играта, с изключение на служители на „Бондюел Сентръл Юръп КФТ“, „Дентсу България“ ООД,  агенции на „Бондюел Сентръл Юръп КФТ“ и всички свързани лица.

 

Част 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Всяко пълнолетно лице, което: (1) отговаря на условията на Част 3 и (2) е изпълнило необходимите условия, посочени в Част 6 по време на периода на Играта, има право да участва в Играта.

4.2. Членове на семейството (деца, родители, братя и сестри или съпрузи) на служителите на„Бондюел Сентръл Юръп КФТ“, "Денцу България" ООД и обслужващите агенции на „Бондюел Сентръл Юръп КФТ“не могат да участват в Играта.

4.3. Участието в тази Игра включва пълно, изрично и недвусмислено запознаване и приемане на настоящите Правила. Всички лични данни ще бъдат третирани в съответствие с действащите разпоредби относно защитата на личните данни.

4.4. Всеки потребител, който отговаря на гореописаните условия, има право да участва в Играта, като потвърди, че:

4.4.1. участникът се съгласява името му да бъде публикувано на официалната страница в Instagram на БондюелБългария - https://www.instagram.com/bonduelle.bg/;

4.4.2. се съгласява да установи контакт с Организатора на Играта чрез изпращане на лично съобщение до официалната страница в Instagram на БондюелБългария, в което да предостави данни за доставка и информация за контакт за изпращане на наградата, ако участникът е сред печелившите;

4.4.3. участникът е български гражданин или постоянно пребиваващ в България;

4.4.4. участникът е навършил 18 години;

4.4.5. участникът потвърждава, че е прочел и разбрал настоящите Официални правила и се съгласява да ги спазва.

4.5. Организаторът на Играта има право по своя преценка, без предизвестие и без основание да изключи участник от Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или нарушава някое от правилата на играта.

 

Част 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Продължителността на Играта или периодът на Играта е от 10:00 ч. на 13.12.2021 г. до 23:59 ч. на 19.12.2021 г., като ще се организира и провежда на официалната страница в Instagram на БондюелБългария - https://www. instagram.com/bonduelle.bg/. 

5.2 Организаторът си запазва правото да променя датата на Играта. Всяка промяна в условията на този регламент ще бъде обявена на официалната страница на БондюелБългария в Instagram - https://www.instagram.com/bonduelle.bg/ и на страницата на официалния сайт на Бондюелсъс статия за кампанията - https://bonduelle.bg/statiya/ukrasete-chiniite-s-mini-konservi-bonduelle  и влиза в сила от датата на публикуване на промяната.

 

Част 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

6.1. Всеки потребител, който желае да участва в Играта, трябва да последва официалната страница в Instagram на БондюелБългария - https://www.instagram.com/bonduelle.bg/ и да тагне в коментар към публикацията, обявяваща играта, друг потребител на Instagram, с когото би споделете мини консервите Enrichers.

6.1.1. Продуктите от серията мини консерви обогатители са както следва:

Мини консерви Kиноа

Мини консерви Черен боб

Мини консерви Нахут

Мини консерви Сладка царевица

6.2. Броят на участниците в периода на Играта е неограничен. Всеки участник може да изпълни необходимите изисквания за участие няколко пъти.

6.3. Един участник може да спечели само една награда за времето на играта.

6.4. С присъединяването си към Играта, участниците дават съгласието си на Организатора или на лица, упълномощени от Организатора, да им се обаждат, като използват предоставените данни за контакт във връзка с Играта.

6.5. В края на периода на играта ще бъдат избрани петима победители. Освен това, Организаторът ще изтегли 5 резервни участници, в случай че избраните победители не успеят да се свържат с Организатора за предоставяне на подробности за доставката на наградите.

6.6. По време на Играта ще бъдат раздадени общо пет награди.

6.7. Победителите ще бъдат обявени чрез публикация на официалната страница на БондюелБългария в Instagram - https://www.instagram.com/bonduelle.bg/ на 21 декември 2021 г., не по-късно от 19:00 часа.

6.8. Следвайки официалната страница в Instagram на БондюелБългария и маркирайки друг потребител на Instagram като коментар, участниците се съгласяват да бъдат включени в лотария, за да могат да бъдат изтеглени в тегленето за разпределяне на награди.

6.9. Крайната дата на Играта е: 19.12.2021 г. от 23:59 ч.

6.10. Заявки за участие под формата на коментари без упоменаване на допълнителни потребители на Instagram, или такива, в които участникът не е следвал официалната страница в Instagram на БондюелБългария, няма да се разглеждат.

 

Част 7. НАГРАДИ

7.1. По време на Играта ще бъдат раздадени 5 награди, описани в т. 6.6. И описано в т. 7.1.1, както следва:

7.1.1. Всяка награда се състои от - 4 пакета от всяка мини консерва на Bonduelle, 1 брандирана престилка, 1 книга с рецепти.

7.2. Не е позволено да се дават пари в брой или наградите, предлагани в тази Игра, да се обменят срещу парично възнаграждение.

7.3. Наградите ще бъдат изпратени на победителите при потвърждение, като победителите ще изпратят своя адрес за получаване на наградата.

 

Част 8. ЛИЧНИ ДАННИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА УЧАСТИЕ

8.1. С участието си в тази Игра, победителите ще предоставят доброволно своите лични данни (имена, адрес и телефонен номер) и ще се съгласят тези данни да бъдат обработвани (събирани и администрирани) от„Бондюел Сентръл Юръп КФТ“ , както и техните подизпълнители „Денцу България „ООД, единствено за целите на Играта, а именно изпращане на награда на посочен пощенски адрес чрез куриерска услуга.

8.2. Организаторът се задължава да изтрие и унищожи всички данни, които могат да се считат за лични данни на някой от победителите в Играта, веднага след като всички награди бъдат доставени, част от Играта „Mini Bonduelle Giveaway“.

8.3. Всички предоставени от участника данни ще бъдат използвани единствено за целите на Играта и за идентифициране на участника при изпращане и предоставяне на спечелената от него награда. Всички лични данни, предоставени от участниците, са защитени в съответствие с изискванията на GDPR.

8.4. Участник, който не изпрати данни за доставка на наградата до Организатора под формата на лично съобщение на официалната страница на БондюелБългария в Instagram в срок от 10 дни след обявяване на имената, губи правата си върху наградата и тя ще бъде предоставена на резерва.

 

РАЗДЕЛ 9. ИЗБОР И ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

9.1. Победителите ще бъдат обявени чрез включване на техните потребителски имена в Instagram в публикация на официалната страница в Instagram на БондюелБългария - https://www.instagram.com/bonduelle.bg, както е записано в точки 6.7 и 6.7.1.

9.1.2 Победителите ще бъдат изтеглени чрез лотария, като стават част от тегленето на наградите.

9.2. Награда не може да бъде присъдена на победителя при следните условия:

9.2.1. Ако победителят не е изпълнил всички условия на този документ.

9.2.2. Ако не може и/или не желае да спазва процедурата за идентифициране, както и ако доброволно откаже да получи наградата.

9.3. Наградата ще бъде доставена на печелившия участник на посочения от него адрес с куриер в рамките на 30 работни дни от получаване на потвърждение, че е спечелил и предоставяне на адрес за доставка. Същият вид награда ще бъде доставена на същия адрес само веднъж. При отсъствие на участника се оставя бележка с адреса на най-близкия клон на куриерската служба, където може да се получи наградата. При доставката куриерът ще провери името и фамилията на печелившия с данни от личната карта и ще даде наградата само ако данните, предоставени на Организатора и дадените за справка с куриера съвпадат. Този процес на идентификация е задължителен за всички победители, за да може Организаторът да гарантира, че всички победители спазват Правилата.

9.4. Организаторът не носи отговорност за печеливш участник, предоставил неточен и/или невалиден телефон и адрес за доставка.

 

РАЗДЕЛ 10. ПУБЛИЧНОСТ

10.1. С участието си в Играта участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, имената им ще бъдат включени в публикация на официалната страница в Instagram на БодюелБългария.

10.2. С участието си в тази Игра, победителите ще предоставят доброволно своите лични данни (имена, адрес и телефонен номер) и ще се съгласят тези данни да бъдат обработвани (събирани и администрирани) от„Бондюел Сентръл Юръп КФТ“, както и техните подизпълнители „Денцу България „ООД, единствено за целите на Играта, а именно изпращане на награда на посочен пощенски адрес чрез куриерска услуга.

10.3. Организаторът се задължава да изтрие и унищожи всички данни, които могат да се считат за лични данни на някой от победителите в Играта, веднага щом всички награди бъдат доставени, част от Играта „Мини Бондюел Giveaway“.

 

РАЗДЕЛ 11. ЛИПСА НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

11.1. Не се допуска размяна на награди за пари или други облаги.

11.2. Всички награди са лични и нямат парична равностойност.

 

РАЗДЕЛ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

12.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това в съответствие с Част 2 от настоящите Правила, в случай на непреодолима сила или други обективни причини. В тези случаи не се дължи обезщетение на участниците.

 

РАЗДЕЛ 13. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

13.1. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши искове при изтичане на Играта или при други подобни поводи.

13.2. Споровете между Организатора на Играта и участниците в същата се решават по взаимно съгласие. При невъзможност да се постигне такова, спорът се решава от компетентните съдилища в град София.

13.3. Организаторът на Играта не носи отговорност и няма да бъде страна в съдебни дела.

13.4. Организаторът не носи отговорност за дефекти в наградата, както и за щети, причинени на някоя от наградите, изброени в Част 7., както и от участието в Играта.

13.4.1. Организаторът не носи отговорност за рекламации относно наградите, освен в случаите, когато рекламацията е направена при получаване на наградата от куриера и в присъствието на куриера. В този случай клиентът трябва да предяви рекламация до куриера, а куриерът трябва да върне пратката на Организатора. Ако рекламацията е основателна и приета, Организаторът изпраща нова награда от същия вид на съответния клиент (победител).

13.5. Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награди, заявени извън сроковете, посочени в настоящите Правила.

13.6. Организаторът не носи отговорност за фабрични дефекти или повреди по наградите. Ако някоя от наградите е с фабричен дефект или повреда, печелившият трябва да се свърже с Организатора. Ако рекламацията е основателна и приета, Организаторът изпраща нова награда от същия вид на съответния клиент (победител).


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ -

 

1. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ОБРАБОТВАЩ
 

За провеждане на Кампанията личните данни на участниците ще бъдат обработвани от:

„БОНДЮЕЛ СЕНТРЪЛ ЮРЪП КФТ“ със седалище в Унгария, Nagykőrös, Ceglédi út 25, регистриран под номер HU10766299 (Рег. номер на ЕС по ДДС), данъчен код 10766299-2-44, банкова сметка HU 18131 00007 02026440 00189785, открита в клон BNP Paribas Унгария, законно представлявана от Ференц Кисвари, като Директор

 (наричан по-долу „Операторът“) чрез „Дентсу България“ ООД, ЕИК: 201736904, с адрес – бул. „България“ № 69, п.к.1404,  София, , като пълномощник на Обработващ (наричан по-долу „Пълномощник“).

Данните за контакт на Оператора за въпроси или упражняване на права от заинтересованите лица по отношение на личните данни са следните: имейл: [email protected].

Доставянето на наградите се извършва от Доставяща страна – „Дентсу България“ ООД,  ЕИК: 201736904.

Контактите на Доставящата страна, за въпроси или упражняване на права от заинтересованите лица относно лични данни са следните: [email protected].

 

2. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, ОБРАТИ В КАМПАНИЯТА

По време на КОНКУРСА Оператора ще обработва следните категории лични данни:

За участниците:

- потребителско име в Instagram

За победители:

- име и фамилия,

- възраст,

- телефонен номер,

- адрес за доставка.

 

3. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА

Личните данни на участниците в Кампанията ще бъдат обработвани за следните цели:

а. организиране на конкурса и определяне на победителите.

б. утвърждаване на победителите и връчване на награди

 

4. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

а. за целите на организирането на кампанията обработката се извършва въз основа на съгласието на участниците (GDPR 6.1.a);

б. с цел валидиране на победителите и доставяне на наградите, обработката се извършва въз основа на съгласието на участниците (GDPR 6.1.a).

 

5. ОБРАБОТВАНИ ДАННИ:

а. в случай на участници: потребителско име в Instagram.

б. при печелившите: име, фамилия, възраст, адрес за доставка, телефон.

 

6. СРОКОВЕ НА СЪХРАНЕНИЕ:

а. личните данни на Участниците, обявени за не-спечели, ще се съхраняват 30 дни от края на Кампанията от Оператора;

б. личните данни на печелившите ще бъдат съхранявани за 30 дни от края на Кампанията от Пълномощника;

° С. При изтичане на срока за съхранение на лични данни, Операторът ще изтрие/унищожи тези данни от средствата за обработка и съхранение, като налага подобни задължения на Пълномощника.

 

7. РЕЖИМ НА ОБРАБОТКА:

за целите на провеждането на маркетинговата кампания, данните ще бъдат събрани и съхранени в базата данни и извлечени в края на играта. Данните на участниците се поемат и обработват от пълномощника на Оператора, „ДентсуБългария“ ООД, , за организацията на горепосочената игра.

Данните на победителите се поемат и обработват от Пълномощника на Оператора, „Дентсу България“ ООД, , за валидиране на победителите и за изпращане на наградите до победителите.

Обработените данни няма да бъдат използвани за други цели. Субектите на данни няма да бъдат обект на решения, основаващи се единствено на автоматична обработка на данни и които биха могли да имат правен ефект или каквото и да е въздействие върху тях.

 

8. ПОВЕРИТЕЛНОСТ:

данните ще се събират, обработват и съхраняват от: Оператора, „БОНДЮЕЛ СЕНТРЪЛ ЮРЪП КФТ“, и Пълномощника, „Денцу България“ ООД.

 

9. ВАШИТЕ ПРАВА:

по време на периода на събиране и обработване на лични данни субектът на данните има право да поиска по всяко време достъп до данните, тяхното коригиране или изтриване или ограничаване на обработването. Също така има право да възрази срещу обработването и правото да поиска пренасяне на данните на друг администратор. Субектите на данни могат по всяко време да оттеглят съгласието си за обработването. За всяко съмнение за нередности по отношение на обработката на лични данни субектът на данните може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: бул. „Проф. Цветан Лазаров“  № 2, София п.к.1592, [email protected].

 

10. НАЧИНИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА:

за всяко искане, свързано с лични данни, в процеса на упражняване на правата, споменати в предишната глава, субектът на данни може да се свърже с Оператора по някой от следните начини:

телефон: 021 346 45 57 | имейл: [email protected].


ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА НА BONDUELLE „Mини Bonduelle Giveaway“

ПЕРИОДЪТ: 13.12.2021 г. ДО 19.12.2021 г.

С участието си в Играта, Участниците приемат условията на Официалните правила на Играта, посочени по-долу.

 

Част 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Играта на Bonduelle "Mини Bonduelle Giveaway" се организира от името на „Бондюел Сентръл Юръп КФТ“, със съдействието на "Денцу България" ООД, ЕИК: 201736904 с адрес: София, п.к. 1404, бул. „България“ № 69, ет. 3 като администратор на официалната страница в Instagram на Бондюел България - https://www.instagram.com/bonduelle.bg/ за периода от 13.12.2021 г.  до 19.12.2021 г., и по-нататък наричан Администратор или Организатор на Играта.

1.2. В Играта „Mini Bonduelle Giveaway“ Организаторът е отговорен да се свърже с печелившите в съответствие с условията и общите правила, посочени по-долу и със съгласието на участниците в Играта по силата на написаното в Част 4 от тези Правила .

 

Част 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Играта „Mini Bonduelle Giveaway“, наричана по-долу Играта, са длъжни да спазват условията на Правилата на играта, описани по-долу, наречени „Официални правила“.

2.2. Официалните правила са публикувани и достъпни на официалната интернет страница на Bonduelle www.bonduelle.bg и ще бъдат достъпни за цялото времетраене на Играта.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Играта, като промените влизат в сила след публикуването им на официалния сайт на Bonduelle www.bonduelle.bg.

2.3.1. Организаторът си запазва правото да прекрати Играта по всяко време, особено в случаи на непреодолима сила или злоупотреба с Играта, включително всякакъв вид опити за манипулиране и/или друга измама от страна на някой от участниците или друго лице.

2.4. С участието си в Играта участниците са обвързани с настоящите Официални правила на Играта и се съгласяват да спазват правилата и условията на Играта.

2.5. Всички участници, които се опитват да нарушат или са нарушили Правилата на Играта чрез прилагане на техники и/или технологии, които променят механизма на Играта, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

 

Част 3. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

3.1. Играта е отворена за всяко пълнолетно лице, пребиваващо в Република България, което е приело Официалните правила на Играта, с изключение на служители на „Бондюел Сентръл Юръп КФТ“, „Дентсу България“ ООД,  агенции на „Бондюел Сентръл Юръп КФТ“ и всички свързани лица.

 

Част 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Всяко пълнолетно лице, което: (1) отговаря на условията на Част 3 и (2) е изпълнило необходимите условия, посочени в Част 6 по време на периода на Играта, има право да участва в Играта.

4.2. Членове на семейството (деца, родители, братя и сестри или съпрузи) на служителите на„Бондюел Сентръл Юръп КФТ“, "Денцу България" ООД и обслужващите агенции на „Бондюел Сентръл Юръп КФТ“не могат да участват в Играта.

4.3. Участието в тази Игра включва пълно, изрично и недвусмислено запознаване и приемане на настоящите Правила. Всички лични данни ще бъдат третирани в съответствие с действащите разпоредби относно защитата на личните данни.

4.4. Всеки потребител, който отговаря на гореописаните условия, има право да участва в Играта, като потвърди, че:

4.4.1. участникът се съгласява името му да бъде публикувано на официалната страница в Instagram на БондюелБългария - https://www.instagram.com/bonduelle.bg/;

4.4.2. се съгласява да установи контакт с Организатора на Играта чрез изпращане на лично съобщение до официалната страница в Instagram на БондюелБългария, в което да предостави данни за доставка и информация за контакт за изпращане на наградата, ако участникът е сред печелившите;

4.4.3. участникът е български гражданин или постоянно пребиваващ в България;

4.4.4. участникът е навършил 18 години;

4.4.5. участникът потвърждава, че е прочел и разбрал настоящите Официални правила и се съгласява да ги спазва.

4.5. Организаторът на Играта има право по своя преценка, без предизвестие и без основание да изключи участник от Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или нарушава някое от правилата на играта.

 

Част 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Продължителността на Играта или периодът на Играта е от 10:00 ч. на 13.12.2021 г. до 23:59 ч. на 19.12.2021 г., като ще се организира и провежда на официалната страница в Instagram на БондюелБългария - https://www. instagram.com/bonduelle.bg/. 

5.2 Организаторът си запазва правото да променя датата на Играта. Всяка промяна в условията на този регламент ще бъде обявена на официалната страница на БондюелБългария в Instagram - https://www.instagram.com/bonduelle.bg/ и на страницата на официалния сайт на Бондюелсъс статия за кампанията - https://bonduelle.bg/statiya/ukrasete-chiniite-s-mini-konservi-bonduelle  и влиза в сила от датата на публикуване на промяната.

 

Част 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

6.1. Всеки потребител, който желае да участва в Играта, трябва да последва официалната страница в Instagram на БондюелБългария - https://www.instagram.com/bonduelle.bg/ и да тагне в коментар към публикацията, обявяваща играта, друг потребител на Instagram, с когото би споделете мини консервите Enrichers.

6.1.1. Продуктите от серията мини консерви обогатители са както следва:

Мини консерви Kиноа

Мини консерви Черен боб

Мини консерви Нахут

Мини консерви Сладка царевица

6.2. Броят на участниците в периода на Играта е неограничен. Всеки участник може да изпълни необходимите изисквания за участие няколко пъти.

6.3. Един участник може да спечели само една награда за времето на играта.

6.4. С присъединяването си към Играта, участниците дават съгласието си на Организатора или на лица, упълномощени от Организатора, да им се обаждат, като използват предоставените данни за контакт във връзка с Играта.

6.5. В края на периода на играта ще бъдат избрани петима победители. Освен това, Организаторът ще изтегли 5 резервни участници, в случай че избраните победители не успеят да се свържат с Организатора за предоставяне на подробности за доставката на наградите.

6.6. По време на Играта ще бъдат раздадени общо пет награди.

6.7. Победителите ще бъдат обявени чрез публикация на официалната страница на БондюелБългария в Instagram - https://www.instagram.com/bonduelle.bg/ на 21 декември 2021 г., не по-късно от 19:00 часа.

6.8. Следвайки официалната страница в Instagram на БондюелБългария и маркирайки друг потребител на Instagram като коментар, участниците се съгласяват да бъдат включени в лотария, за да могат да бъдат изтеглени в тегленето за разпределяне на награди.

6.9. Крайната дата на Играта е: 19.12.2021 г. от 23:59 ч.

6.10. Заявки за участие под формата на коментари без упоменаване на допълнителни потребители на Instagram, или такива, в които участникът не е следвал официалната страница в Instagram на БондюелБългария, няма да се разглеждат.

 

Част 7. НАГРАДИ

7.1. По време на Играта ще бъдат раздадени 5 награди, описани в т. 6.6. И описано в т. 7.1.1, както следва:

7.1.1. Всяка награда се състои от - 4 пакета от всяка мини консерва на Bonduelle, 1 брандирана престилка, 1 книга с рецепти.

7.2. Не е позволено да се дават пари в брой или наградите, предлагани в тази Игра, да се обменят срещу парично възнаграждение.

7.3. Наградите ще бъдат изпратени на победителите при потвърждение, като победителите ще изпратят своя адрес за получаване на наградата.

 

Част 8. ЛИЧНИ ДАННИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА УЧАСТИЕ

8.1. С участието си в тази Игра, победителите ще предоставят доброволно своите лични данни (имена, адрес и телефонен номер) и ще се съгласят тези данни да бъдат обработвани (събирани и администрирани) от„Бондюел Сентръл Юръп КФТ“ , както и техните подизпълнители „Денцу България „ООД, единствено за целите на Играта, а именно изпращане на награда на посочен пощенски адрес чрез куриерска услуга.

8.2. Организаторът се задължава да изтрие и унищожи всички данни, които могат да се считат за лични данни на някой от победителите в Играта, веднага след като всички награди бъдат доставени, част от Играта „Mini Bonduelle Giveaway“.

8.3. Всички предоставени от участника данни ще бъдат използвани единствено за целите на Играта и за идентифициране на участника при изпращане и предоставяне на спечелената от него награда. Всички лични данни, предоставени от участниците, са защитени в съответствие с изискванията на GDPR.

8.4. Участник, който не изпрати данни за доставка на наградата до Организатора под формата на лично съобщение на официалната страница на БондюелБългария в Instagram в срок от 10 дни след обявяване на имената, губи правата си върху наградата и тя ще бъде предоставена на резерва.

 

РАЗДЕЛ 9. ИЗБОР И ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

9.1. Победителите ще бъдат обявени чрез включване на техните потребителски имена в Instagram в публикация на официалната страница в Instagram на БондюелБългария - https://www.instagram.com/bonduelle.bg, както е записано в точки 6.7 и 6.7.1.

9.1.2 Победителите ще бъдат изтеглени чрез лотария, като стават част от тегленето на наградите.

9.2. Награда не може да бъде присъдена на победителя при следните условия:

9.2.1. Ако победителят не е изпълнил всички условия на този документ.

9.2.2. Ако не може и/или не желае да спазва процедурата за идентифициране, както и ако доброволно откаже да получи наградата.

9.3. Наградата ще бъде доставена на печелившия участник на посочения от него адрес с куриер в рамките на 30 работни дни от получаване на потвърждение, че е спечелил и предоставяне на адрес за доставка. Същият вид награда ще бъде доставена на същия адрес само веднъж. При отсъствие на участника се оставя бележка с адреса на най-близкия клон на куриерската служба, където може да се получи наградата. При доставката куриерът ще провери името и фамилията на печелившия с данни от личната карта и ще даде наградата само ако данните, предоставени на Организатора и дадените за справка с куриера съвпадат. Този процес на идентификация е задължителен за всички победители, за да може Организаторът да гарантира, че всички победители спазват Правилата.

9.4. Организаторът не носи отговорност за печеливш участник, предоставил неточен и/или невалиден телефон и адрес за доставка.

 

РАЗДЕЛ 10. ПУБЛИЧНОСТ

10.1. С участието си в Играта участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, имената им ще бъдат включени в публикация на официалната страница в Instagram на БодюелБългария.

10.2. С участието си в тази Игра, победителите ще предоставят доброволно своите лични данни (имена, адрес и телефонен номер) и ще се съгласят тези данни да бъдат обработвани (събирани и администрирани) от„Бондюел Сентръл Юръп КФТ“, както и техните подизпълнители „Денцу България „ООД, единствено за целите на Играта, а именно изпращане на награда на посочен пощенски адрес чрез куриерска услуга.

10.3. Организаторът се задължава да изтрие и унищожи всички данни, които могат да се считат за лични данни на някой от победителите в Играта, веднага щом всички награди бъдат доставени, част от Играта „Мини Бондюел Giveaway“.

 

РАЗДЕЛ 11. ЛИПСА НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

11.1. Не се допуска размяна на награди за пари или други облаги.

11.2. Всички награди са лични и нямат парична равностойност.

 

РАЗДЕЛ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

12.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това в съответствие с Част 2 от настоящите Правила, в случай на непреодолима сила или други обективни причини. В тези случаи не се дължи обезщетение на участниците.

 

РАЗДЕЛ 13. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

13.1. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши искове при изтичане на Играта или при други подобни поводи.

13.2. Споровете между Организатора на Играта и участниците в същата се решават по взаимно съгласие. При невъзможност да се постигне такова, спорът се решава от компетентните съдилища в град София.

13.3. Организаторът на Играта не носи отговорност и няма да бъде страна в съдебни дела.

13.4. Организаторът не носи отговорност за дефекти в наградата, както и за щети, причинени на някоя от наградите, изброени в Част 7., както и от участието в Играта.

13.4.1. Организаторът не носи отговорност за рекламации относно наградите, освен в случаите, когато рекламацията е направена при получаване на наградата от куриера и в присъствието на куриера. В този случай клиентът трябва да предяви рекламация до куриера, а куриерът трябва да върне пратката на Организатора. Ако рекламацията е основателна и приета, Организаторът изпраща нова награда от същия вид на съответния клиент (победител).

13.5. Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награди, заявени извън сроковете, посочени в настоящите Правила.

13.6. Организаторът не носи отговорност за фабрични дефекти или повреди по наградите. Ако някоя от наградите е с фабричен дефект или повреда, печелившият трябва да се свърже с Организатора. Ако рекламацията е основателна и приета, Организаторът изпраща нова награда от същия вид на съответния клиент (победител).


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ -

 

1. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ОБРАБОТВАЩ
 

За провеждане на Кампанията личните данни на участниците ще бъдат обработвани от:

„БОНДЮЕЛ СЕНТРЪЛ ЮРЪП КФТ“ със седалище в Унгария, Nagykőrös, Ceglédi út 25, регистриран под номер HU10766299 (Рег. номер на ЕС по ДДС), данъчен код 10766299-2-44, банкова сметка HU 18131 00007 02026440 00189785, открита в клон BNP Paribas Унгария, законно представлявана от Ференц Кисвари, като Директор

 (наричан по-долу „Операторът“) чрез „Дентсу България“ ООД, ЕИК: 201736904, с адрес – бул. „България“ № 69, п.к.1404,  София, , като пълномощник на Обработващ (наричан по-долу „Пълномощник“).

Данните за контакт на Оператора за въпроси или упражняване на права от заинтересованите лица по отношение на личните данни са следните: имейл: [email protected].

Доставянето на наградите се извършва от Доставяща страна – „Дентсу България“ ООД,  ЕИК: 201736904.

Контактите на Доставящата страна, за въпроси или упражняване на права от заинтересованите лица относно лични данни са следните: [email protected].

 

2. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, ОБРАТИ В КАМПАНИЯТА

По време на КОНКУРСА Оператора ще обработва следните категории лични данни:

За участниците:

- потребителско име в Instagram

За победители:

- име и фамилия,

- възраст,

- телефонен номер,

- адрес за доставка.

 

3. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА

Личните данни на участниците в Кампанията ще бъдат обработвани за следните цели:

а. организиране на конкурса и определяне на победителите.

б. утвърждаване на победителите и връчване на награди

 

4. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

а. за целите на организирането на кампанията обработката се извършва въз основа на съгласието на участниците (GDPR 6.1.a);

б. с цел валидиране на победителите и доставяне на наградите, обработката се извършва въз основа на съгласието на участниците (GDPR 6.1.a).

 

5. ОБРАБОТВАНИ ДАННИ:

а. в случай на участници: потребителско име в Instagram.

б. при печелившите: име, фамилия, възраст, адрес за доставка, телефон.

 

6. СРОКОВЕ НА СЪХРАНЕНИЕ:

а. личните данни на Участниците, обявени за не-спечели, ще се съхраняват 30 дни от края на Кампанията от Оператора;

б. личните данни на печелившите ще бъдат съхранявани за 30 дни от края на Кампанията от Пълномощника;

° С. При изтичане на срока за съхранение на лични данни, Операторът ще изтрие/унищожи тези данни от средствата за обработка и съхранение, като налага подобни задължения на Пълномощника.

 

7. РЕЖИМ НА ОБРАБОТКА:

за целите на провеждането на маркетинговата кампания, данните ще бъдат събрани и съхранени в базата данни и извлечени в края на играта. Данните на участниците се поемат и обработват от пълномощника на Оператора, „ДентсуБългария“ ООД, , за организацията на горепосочената игра.

Данните на победителите се поемат и обработват от Пълномощника на Оператора, „Дентсу България“ ООД, , за валидиране на победителите и за изпращане на наградите до победителите.

Обработените данни няма да бъдат използвани за други цели. Субектите на данни няма да бъдат обект на решения, основаващи се единствено на автоматична обработка на данни и които биха могли да имат правен ефект или каквото и да е въздействие върху тях.

 

8. ПОВЕРИТЕЛНОСТ:

данните ще се събират, обработват и съхраняват от: Оператора, „БОНДЮЕЛ СЕНТРЪЛ ЮРЪП КФТ“, и Пълномощника, „Денцу България“ ООД.

 

9. ВАШИТЕ ПРАВА:

по време на периода на събиране и обработване на лични данни субектът на данните има право да поиска по всяко време достъп до данните, тяхното коригиране или изтриване или ограничаване на обработването. Също така има право да възрази срещу обработването и правото да поиска пренасяне на данните на друг администратор. Субектите на данни могат по всяко време да оттеглят съгласието си за обработването. За всяко съмнение за нередности по отношение на обработката на лични данни субектът на данните може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: бул. „Проф. Цветан Лазаров“  № 2, София п.к.1592, [email protected].

 

10. НАЧИНИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА:

за всяко искане, свързано с лични данни, в процеса на упражняване на правата, споменати в предишната глава, субектът на данни може да се свърже с Оператора по някой от следните начини:

телефон: 021 346 45 57 | имейл: [email protected].

Купи Онлайн
Вече можете да закупите желаните продукти на Bonduelle онлайн, с доставка директно до дома ви, за да можете винаги да приготвяте любимите си ястия.