• corpo

Нашите дейности

Концернът Бондюел днес е световен лидер на пазара за приготвени зеленчуци.

Нашите дейности

НАШИЯТ БИЗНЕС

Днес Бондюел е световният лидер в производството на преработени зеленчуци. В този отрасъл в процес на дълбока промяна и непрекъснато подобряване на производствените методи, Бондюел развива своето ноу-хау в 4 вида технологии:

 • пресни зеленчуци, готови за консумация
 • зеленчуци за кетъринг
 • дълбоко замразени зеленчуци
 • консервирани зеленчуци

ЗАПАЗЕНО КАЧЕСТВО

За Бондюел качеството на продуктите е абсолютен приоритет. Цялото производство се стреми да запази техните хранителни стойности и вкус.
Различните етапи на производствения процес се контролират с цел да се гарантира качеството и пълната проследимост на нашите продукти:

 • селектиране на продуктите и семената
 • мониторинг на културите
 • стадий на зрялост на зеленчуците, характерни свойства
 • производствени методи
 • рецепти
 • опаковки

НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ

Цялото производство на Бондюел е насочено към предлагането на здравословни и вкусни зеленчуци с изцяло запазени хранителни качества. За тази цел Бондюел има строги правила, приложими на всеки етап от производствения процес и за всички участници в производството на нашите продукти (земеделци, индустриалци, търговски служители…), за да се гарантира безупречно качество на всички продукти.

4 МАРКИ СЪС СИЛНО ПРИСЪСТВИЕ

Bonduelle Световна марка, мулти-технологии, мулти-маркетингова дистрибуция
Cassegrain Във Франция, за най-взискателните потребители, Бондюел предлага селекция от продукти с марката Касгрен, опаковани в прословутата правоъгълна кутия и символизирани от емблематичния заек.
Arctic Gardens Марка дълбоко замразени продукти в Канада.
Globus Марка за консервирани продукти в Русия и ОНД.

УВАЖЕНИЕ КЪМ ПРИРОДАТА: ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

„Бондюел обича природата. Да я владее без никога да я доминира или да злоупотребява с нея, нито да я превръща в изкуствена, ето това е целта на Групата Бондюел.“
За повече информация относно природосъобразното развитие, посетете http://sustainability.bonduelle.com/

ГЛОБАЛЕН ПОДХОД

Земеделието, развивано от Бондюел, е екологично чисто и ефикасно, здравословно и устойчиво. То постига златната среда в равновесието между опазването на околната среда и икономическите цели на земеделците, за да служи възможно най-добре на интересите на потребителите и да отговори на техните очаквания.

КОЛЕКТИВЕН АНГАЖИМЕНТ

С цел уеднаквяване на земеделската визия на групата и гарантиране на по-добро качество, между агрономичните отдели на Бондюел, земеделските работници, доставчиците и транспортьорите беше установена харта на доставките. Това дава възможност за пълен контрол над различните култури, сигурност в търсеното качество и гарантира проследимостта на всеки продукт. Защото Бондюел се стреми да ви предложи винаги най-добрите зеленчуци.

Без ГМО в Бондюел

Ние сме професионалисти в сектора на зеленчуците, които са жив продукт. За това сме разработили съвместно с нашите доставчици на семена уникално ноу-хау в следните области: видова селекция, хибридизация. Ние осъществяваме подбора на семената, които доставяме на земеделските производители, и предвид съществуващия дебат решихме, като мярка на предпазливост, да не използваме зеленчукови семена, разработени от генното инженерство.

Въпреки това, в качеството си на световен специалист в областта на зеленчукопроизводството, ние носим отговорността да следим постиженията на технологичния прогрес, за да подобряваме хранителните, органолептичните и икономическите качества на нашите зеленчуци.

Проучваме възможностите, които могат да предоставят биотехнологиите, като предварително се ангажираме:

 • да отчитаме най-строгите изисквания за безопасност при развойната дейност
 • да избираме партньори, предоставящи пълни гаранции за надеждност и прозрачност
 • да ви информираме за нашата позиция, по-специално посредством етикетирането на нашите продукти.
, , , , ,