• corpo

Мисия и стратегия

"Добър живот" със зеленчукови продукти

Мисия и стратегия

Благодарение на уникалния си агроиндустриален опит, Бондюел предлага на клиентите си от над 100 страни  избор от готови за консумация зеленчуци под всякаква форма.

Като семейна компания, Бондюел е запазила първоначалните си ценности, които са очертали пътя на 160-годишната й история.

Тази предприемаческа визия, съчетаваща дългосрочна гледна точка, иновации, международна експанзия и диверсификация на дейностите и технологиите, има за цел да позиционира Групата Бондюел като световен еталон за “добър живот” със зеленчукови продукти”.

Компанията е поела ангажимента да следва пътя на природосъобразното развитие и земеделието, щадящо природата е с приоритет в стратегията, с която са ангажирани 9758-те им служители.

, ,