• corpo

Стратегия

Ясна и проста стратегия. Групата Бондюел притежава една невероятна страст: зеленчуците

Стратегия

Стратегия и политика на фирмата

Стратегията на Групата Бондюел се основава на трите основни цели, дефинирани от акционерите: природосъобразност, независимост и индивидуално развитие на служителите на компанията.  Тази стратегия подкрепя амбицията на компанията да бъде „световен еталон за „добър живот” със зеленчукови продукти” –
докато групата се основава на портфолио от добре известни марки.

През 2013 беше определена международната позиция, така че да се създаде силна споделена идентичност за тези марки: „Ден след ден вдъхновени с Бондюел”. Тази позиция, резултат от съвместната работа на маркетинговия екип на групата, съсредоточава вниманието върху здравословните ползи на продуктите (здраве, хранителни стойности, чудесен вкус, и т.н.) и потвърждава желанието на Бондюел да развие всичките свои марки, по всички канали и през всички сегменти.

Затова Бондюел са установили 10 взаимно преплитащи се принципа, за да ръководят служителите си в техните дейности:

 • дългосрочен фокус
 • растеж
 • безопасност на храната
 • отговорност към природата
 • доходност
 • политика на марката
 • агроиндустриална ангажираност
 • международно развитие
 • индивидуално развитие

Достигането на целите за растеж на групата, запазвайки натуралните ресурси, изисква Бондюел да приложи стратегия на продължително развитие, структуриран в пет стратегически стълба:

 • хора
 • качество/храна
 • естествени източници
 • агрокултурна продукция
 • транспорт
, , , , , , , , ,