Индекс на телесната маса (BMI калкулатор)

Модерно

BMI - индекс на телесната маса. Позволява оценка на мастната тъкан и определя риска от заболявания, свързани със затлъстяването.Индексът на телесната маса (съкратено ИТМ, на английски: body mass index, BMI) e медико-биологичен показател, който служи за определяне на нормалното, здравословно тегло при хора с различен ръст и за диагностициране на затлъстяване и недохранване.

Защо е необходимо да се пресмята BMI?

Помага да се прецени рискът от развитие на болести, свързани с наднорменото тегло, като например атеросклероза, диабет, хипертония, инфаркт или исхемична болест на сърцето.

Дава възможност да се диагностицира излишъкът или недостигът на мастна тъкан в организма.


снимка с показател с телесната маса

Пресметнете своя BMI показател!

Как се изчислява BMI?

Ръстът (пресметнат в метри) се повдига на квадрат, т.е.
ръст (м) x ръст (м),
след това телесното тегло (в кг) делим на получения резултат (1)

Каква трябва да бъде правилната стойност на BMI?

Съгласно доклада на Световната здравна организация (WHO):

  • телесното тегло е оптимално, когато стойността на BMI е: за жените 21, а за мъжете 23,
  • телесното тегло е нормално, когато стойността на BMI се намира в интервала 19 до 25,
  • наднормено тегло – когато стойността на BMI е над 25,
  • затлъстяване – когато стойността на BMI е над 30.

ВНИМАНИЕ: Внимателен анализ е необходим при хората с BMI = 25-29, тъй като при тях трябва да се определи дали наднорменото тегло е резултат от действителния излишък на мастна тъкан (напр. с помощта на антропометричен пергел или ядрен магнитен резонанс), или е резултат от натрупаната мускулна маса (при спортистите) или костната маса, обусловена генетично – различна при жените и мъжете. За тази цел е необходимо да се изчисли показателят WHR.

За кого BMI не е достоверен показател за риска от болести?

  • Бременни жени
  • Спортисти и хора с развита мускулна тъкан
  • Деца (по време на растеж)
  • Хора в напреднала възраст (точното измерване на ръста е трудно)

Как се тълкува стойността на индекса BMI?

Колкото по-голяма е стойността на BMI, толкова по-голям е рискът от развитие на болести, като напр. атеросклероза, диабет, исхемична болест на сърцето.
При прекалено нисък показател има опасност от анорексия.
Според лекарите хората с правилна стойност на индекса BMI живеят по-дълго, а при хората с неправилна стойност на този индекс има по-голяма опасност от развитие на болести.

BMI при децата: BMI се използва по различен начин за децата. Той се изчислява по същия начин, както при възрастните, но след това, в сравнение с типичните стойности за другите деца на същата възраст. Това се прави вместо да се слагат определени прагове за поднормено тегло и с наднормено тегло – прави се сравнение с деца от същия пол и възраст. Когато BMI индекса е по-нисък от 5-ти процентил се счита за поднормено тегло и над 95-ти процентил се счита за наднормено. Следенето за BMI стойностите при децата е важно, за да се предотварят грешни хранителни навици от ранна детска възраст и да се осигури здравословното израстване на всяко дете.

, , ,