Люта като чушка…

Вкусно

Съществува мярка за лютивината на чушките.

голям брой червени люти чушки
През 1912 година е въведена скалата на Сковил – специална скала за измерване на лютивината на чушките.
,